Sake Gumi
White Bento Box Wavy Shochu Glasses

Instagram @umamimart